Planul Județean de Gestiunea Deșeurilor 2019 – 2025 a parcurs cu succes procedura de evaluare strategică de mediu și a primit luna trecută decizia favorabilă a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu. Realizarea acestui document strategic era nu doar o obligație legală, ci și o condiție în accesarea de fonduri europene pentru îmbunătățirea sistemului de management integrat al deșeurilor, constituind unul dintre documentele care se anexează cererii de finanțare.

“Suntem unul dintre puținele județe din România care și-au revizuit obiectivele și acțiunile în conformitate cu Planul Național de Gestiunea Deșeurilor și am avansat în pregătirea unei noi cereri de finanțare ca să atragem și fondurile necesare pentru investiții care să ne aducă la standarde europene și în acest domeniu critic” declară președinta Consiliului Județean Sibiu.

Gestiunea deșeurilor este un domeniu în care România are încă foarte mulți pași de făcut pentru a se apropia de țintele asumate ca membru al Uniunii Europene. Planul a fost prezentat consilierilor județeni și consilierilor locali ai Municipiului Sibiu într-o sesiune online în data de 24 iulie și ulterior supus aprobării în ședința Consiliului Județean din 30 iulie. Planul a fost adoptat cu 31 de voturi pentru și o abținere.

Planul trasează mai departe pașii de parcurs în perioada 2020-2025 pentru a produce mai puține deșeuri, a valorifica acele materiale ce pot fi reciclate dacă se colectează selectiv și a reduce cantitățile de deșeuri depozitate în gropile de gunoi. Consiliul Județean are în derulare documentațiile necesare pentru a accesa fonduri disponibile în cadrul Planului Operațional de Infrastructură Mare (POIM) pentru investiții prin care se urmărește modernizarea sistemului de colectare de la populație, eficientizarea stațiilor de sortare și compost din județ și introducerea de noi tehnologii, care să ajute la îndeplinirea țintelor de mediu. Este important să se treacă la tehnologii mai avansate și în acest domeniu, care să ajute la transformarea deșeurile în resurse utile și nepoluante ce se pot întoarce în economie pentru a genera venituri la bugetul public.

Planul Județean de Gestiunea Deșeurilor 2019 – 2025 a parcurs cu succes procedura de evaluare strategică de mediu și a primit luna trecută decizia favorabilă a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu. Realizarea acestui document strategic era nu doar o obligație legală, ci și o condiție în accesarea de fonduri europene pentru îmbunătățirea sistemului de management integrat al deșeurilor, constituind unul dintre documentele care se anexează cererii de finanțare.

Principalele noutăți din Planul Județean de Gestiunea Deșeurilor:

 • 12 centre de aport voluntar sunt prevăzute a fi construite în județ, unde populația va putea aduce în condiții civilizate deșeurile din construcții și demolări, deșeuri voluminoase (ex. obiecte de mobilier), deșeuri periculoase (ex. vopsele, medicamente), electrice și electronice, dar și deșeuri textile. Vor scădea șansele ca astfel de deșeuri să fie aruncate la întâmplare, uneori poluând zone din natură.
 • O instalație de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă cu tehnologie de vârf. Având în vedere interdicția de a mai depozita la groapă deșeuri fără a le trata în prealabil, planul Județean prevede ca prin fondurile europene disponibile în cadrul Planului Operațional de Infrastructură Mare (POIM) să fie realizată și pusă în funcțiune începând cu 2024 o instalație, cu capacitate medie de minim 40.000 t/an pentru tratarea mecanică a deșeurilor (adică separare, mărunțire, trecere prin sită a părții organice din deșeul rezidual), și minim 54.000 t/an capacitate de procesare anaerobă a acestora (adică tratare în lipsa oxigenului). Așa cum indică și denumirea, operațiunile se desfășoară în interior, în spații închise.

La această stație vor fi tratate atât deșeurile din pubela neagră, cât și biodeșeurile colectate în pubela maro. Impactul major constă în faptul că se vor reduce semnificativ cantitățile de deșeuri ce merg în final la depozitare, în așa fel încât să atingem ținta pentru 2035 de a depozita doar 10% din deșeurile generate. În plus, va crește procentul de deșeuri reciclabile ce se pot valorifica. Se va obține material fertilizant (compost), RDF (material pentru valorificare energetică și biogaz care se va utiliza pentru alimentarea instalațiilor proprii din cadrul sistemului.

Pentru pregătirea cererii de finanțare a proiectului privind realizarea  investițiilor complementare pentru îmbunătățirea sistemului de management integrat al deșeurilor, Consiliul Județean are în curs de realizare Studiul de Fezabilitate care analizează amplasarea obiectivelor de investiții, pentru a alege cele mai bune variante din punct de vedere al costurilor de implementare și al sustenabilității sistemului.

Investițiile se vor putea finanța din fonduri europene cu condiția respectării cerințelor de eligibilitate privind proprietatea terenurilor pe care se realizează și anume asigurarea unui drept real asupra terenului pentru Consiliul Județean Sibiu, în calitate de solicitant al fondurilor. De asemenea, se iau în calcul toate condiționările din punct de vedre legal și tehnic privind amplasarea acestor obiective, exemplu în acest sens fiind  cele legate de amplasarea instalației cu digestie anaerobă:

 • min. 1 km față de zonele rezidențiale. Se va ține seama de PUG/PUZ/PUD, după caz în ceea ce privește dezvoltarea urbanistică a localităților limitrofe pentru următorii 30 de ani;
 • terenul să nu fie mlăștinos;
 • teren stabil, neinundabil, fără izvoare, cu permeabilitate cât mai mică;
 • distanța față de un curs natural, albia majoră a acestuia, să fie cât mai mare;
 • aportul de apă de pe versanți să fie cât mai mic;
 • teren de preferință cu pante cât mai mici, sub 5%;
 • acces la utilități: drum acces, alimentare cu energie electrică;
 • posibilitate de extindere;
 • sunt recomandate terenuri neproductive sau slab productive;
 • Să nu fie în zone:
 • cu arii protejate şi zone de protecție a elementelor patrimoniului natural şi cultural;
 • cu izvoare de apa minerală sau apă termală cu scop terapeutic;
 • în excavații din care nu este posibilă evacuarea apelor pluviale potențial impurificate prin cădere liberă de pe platformele interioare;
 • în care pot apărea alunecări de teren şi căderi de pământ în mod natural, respectiv în care există posibilitatea apariției acestor fenomene în urma exploatărilor miniere în subteran sau la suprafață;

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the best deals on our WordPress themes.

Te-ar mai putea interesa și:

Doctorul care a descoperit Omicron: Mi s-a cerut să nu spun că dă forme uşoare ale bolii

Doctorul care a descoperit Omicron: Mi s-a cerut să nu spun că dă forme uşoare ale bolii. Angelique Coetzee, printre primii medici sud-africani care au aflat despre mutaţiile suferite de SARS-CoV-2, a povestit prin ce calvar a trecut, în momentul în care a dorit să comunice lumii rezultatele obţinute.

Investiții la Sibiu: FAN Courier a cumpărat 8 hectare de teren lângă Șura Mică

Investiții la Sibiu: FAN Courier a cumpărat 8 hectare de teren lângă Șura Mică. FAN Courier a cumpărat 8 hectare de teren la marginea Sibiului și pregătește o..

Pericolul ascuns din utilizarea îndelungată a paracetamolului

Pericolul ascuns din utilizarea îndelungată a paracetamolului. Risc de atac de cord şi accident vascular cerebral în cazul utilizării îndelungate a unuia dintre cele mai folosite medicamente în ţara noastră.

Copilul tău face febră şi are gura plină de băşici? Herpangina e de vină. De unde apare şi cum se tratează boala

Herpangina este o boală infecţioasă care afectează mai ales copiii cu vârste…