1 Miliard de Eur fonduri europene IMM, PFA și ONG! S-a anunțat adresa web la care se va putea aplica pentru finanțare. Statul a anunțat adresa web la care urmează să se deschidă sistemul informatic prin care firmele mici și mijlicii, persoanele fizice autorizate și alți beneficiari vor putea să se înscrie pentru a cere fondurile europene de aproape 1 miliard de euro pentru relansare economică. Înscrierea se va face în 2 etape.

„În această seară (luni seara – n.r.), cel mai târziu mâine dimineață (marți – n.r.), va fi lansată aplicația informatică în vederea obținerii granturilor de 1 miliard de euro. Procedura va avea două etape. În prima fază toți beneficiarii celor trei scheme de finanțare se pot înscrie în aplicație pentru a-și verifica firma și introduce toate datele necesare, Cea de-a doua etapă; Beneficiarii vor putea aplica efectiv și încărca documentele necesare pentru accesarea granturilor”. A anunțat, luni, pe Facebook, ministrul Economiei, Virgil Popescu.

https://granturi.imm.gov.ro/; aceasta este adresa la care va fi disponibilă platforma de înscriere pentru finanțare.

Ministerul Econmiei a publicat luni în consultare publică proiectele de proceduri pentru primele două măsuri de fonduri europene POC:

Măsura 1 – microgranturi de 2.000 Euro- cheltuielile eligibile

În măsura 1 vor fi disponibile fonduri de 100 de milioane de euro. Vor fi acordate microgranturi de câte 2.000 de euro. Beneficiari: microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care nu au avut angajați anul trecut. PFA, ONG-uri și cabinete medicale individuale care au implicate în lupta anti-COVID-19.

Finanțarea se va face în ordinea primul venit – primul servit.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar. Inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face după depunerea decontului pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

Beneficiarii de microgranturi vor da o declarație pe proprie răspundere în aplicația de înscriere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Codul CAEN pe care aplicatul aplică trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii. Firmele aplicante trebuie să fie din domeniile din anexa 1 a OUG 130/2020.

Înscrierile în cadrul măsurii se vor face în două etape distincte:

1. Etapa de creare profil, user și parolă. Aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.

2. Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”. Aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere (va fi un formular anexat la procedură).

Măsura 2 – granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 Euro

Aici beneficiarii eligibili vor fi IMM-urile (inclusiv microîntreprinderi) din lista de la anexa 2 a OUG 130/2020, plus ONG-urile de educație.

Pentru măsura 2 va fi alocat un buget de 350 milioane euro. Din acești bani, 307,5 milioane de euro reprezintă finanțarea nerambursabilă prin schema de ajutor de stat, restul fiind probabil aprortul propriu al beneficiarilor.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 10.000 de beneficiari cu sume cuprinse între 2.000 și 150.000 euro fiecare.

Banii vor fi acordați în ordinea primul venit-primul servit, conform proiectului oficial de procedură de implementare.

Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile din domeniile de activitate; restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia. Servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative; precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Valoarea granturilor de capital de lucru pentru IMM se va calcula astfel:

  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro.
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.

Granturi de capital de lucru – condiții pentru beneficiari

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

c) dispun de coparticipare(cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar;

j)  nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro.

Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

Beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.

Codul CAEN pe care aplicatul aplică trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii. Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii se regăsește în Anexa 2 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

1 Miliard de Eur fonduri europene IMM, PFA și ONG! S-a anunțat adresa web la care se va putea aplica pentru finanțare.

1 Miliard de Eur fonduri europene IMM, PFA și ONG! S-a anunțat adresa web la care se va putea aplica pentru finanțare. Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul granturi.imm.gov.ro.

Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office.

Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

1. Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.

2. Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere conform Anexei 1 la procedura curentă (care urmează să s publice oficial).

1 Miliard de Eur fonduri europene IMM, PFA și ONG! S-a anunțat adresa web la care se va putea aplica pentru finanțare. Lista cu documentele utile:

  • Descarcă de AICI proiectul de procedură măsura 1
  • Descarcă de AICI proiectul de procedură măsura 2
  • Descarcă de AICI proiectul de procedură măsura 3
  • Consultă AICI schema de ajutor de stat și alte documente relevante.
  • Consultă AICI OUG 130/2020, cu anexele

sursa articol: startupcafe

Contactează-ne aici dacă îți dorești ca știrea ta să fie publicată!

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the best deals on our WordPress themes.

Te-ar mai putea interesa și:

Legea moștenirii 2022: Cine primește averea în familie?

Legea moștenirii 2022: Cine primește averea în familie? Atunci când un membru al familiei moare, bunurile acestuia se împart la succesori. Totuși, nu de puține ori rudele ajung la neînțelegeri cu privire la moștenire. Alfă ce spune legea moșternirii și cum se împarte averea.

Românii care nu locuiesc la adresa din buletin rămân fără acte de identitate

Românii care nu locuiesc la adresa din buletin rămân fără acte de identitate. Cetățenii români care nu fac dovada că locuiesc efectiv la adresa din buletin, prin verificările făcute de polițiști, rămân fără acte de identitate, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, se interzice înscrierea la aceeași adresă a mai mult de 10 persoane, dacă între acestea nu există legături de rudenie.

Arafat le cere românilor să nu mai ducă mâncare refugiaților: Se va strica!

Arafat le cere românilor să nu mai ducă mâncare refugiaților: Se va strica! Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, afirmă că nu…

Tot mai mulți români trecuți de 40 de ani pleacă din ţară definitiv

Tot mai mulți români trecuți de 40 de ani pleacă din ţară definitiv. Numărul românilor care au între 40 şi 50 de ani şi care pleacă din ţară definitiv a crescut. Asta arată datele INS, iar motivele sunt simple: vor salarii mari și un nivel de viață mai bun.