Colectare inteligentă a deșeurilor la Sibiu

Primăria Sibiu și-a propus pentru cetățenii municipiului de pe malul Cibinului, să găsească noi solutii practice și inovative de management eficient al deșeurilor. Pentru perioada următoare, instituția a prevăzut, printre altele, modernizarea platformelor publice de colectare a deșeurilor în zonele dintre blocuri.