Lista finală a posturilor pentru Examenul Național de Titularizare din 2024 a fost publicată de Ministerul Educației luni seara, 29 aprilie. În județul Sibiu sunt peste 300 de posturi titularizabile.

Titularizarea este procesul de angajare permanentă într-o școală. Pentru a obține acest statut, profesorii trebuie să obțină minim nota 7 la examenul scris și la inspecția la clasă în domeniul postului. Pentru a fi angajați temporar, candidații trebuie să obțină minim nota 5 la ambele probe.

În județul Sibiu, sunt disponibile 322 de posturi titularizabile vacante, care pot fi ocupate pentru cel puțin 4 ani și implică predarea a 18 ore, formând o catedră completă. De asemenea, începând cu anul 2023, sunt disponibile pentru concurs și posturi cu 9, 10, 11, 12 sau 15 ore, chiar dacă nu ating standardul de 18 ore.

„Sunt 322 sunt vacante, neocupate, adică posturi titularizabile care sunt de 4 ani și sunt de cel puțin 18 ore. Înseamnă ca cel care le ocupă au contract pe durată nedeterminată. Ca să poată sa ia postul e nevoie ca acesta să aibă cel puțin 18 ore cu viabilitate de 4 ani. Dar începand din acest an se pot lua și posturi cu mai puțin de 18 ore, de exemplu 12 ore de chimie”, a explicat Constantin Dincă.

Perioada pentru depunerea dosarelor pentru cei interesați să participe la Concursul Național de Titularizare este între 8 și 17 mai, conform calendarului oficial.
Probele practice și inspecțiile speciale la clasă au loc în perioada 29 mai-28 iunie 2024, după cum apare în calendar. În această perioadă se desfășoară și soluționarea contestațiilor.

Proba scrisă a concursului de angajare în învățământ, Titularizare 2024, este programată pentru data de 17 iulie 2024.

Ce acte trebuie să conțină dosarul

Potrivit metodologiei-cadru, pe lângă cererea de înscriere, candidații trebuie să atașeze documentele necesare în ordinea specificată. Aceste documente pot fi fie în original, fie în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unității școlare la care funcționează în anul școlar 2023-2024, sau pot fi scanate color, după actele originale:

 1. fișa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură (dacă este cazul);
 2. copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele și domiciliul;
 3. copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);
 4. copii de pe actele de studii, foile matricole și certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenții liceului pedagogic/ învățământului postliceal), certificatele/ adeverințele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă)
 5. absolvenții promoției 2024 vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/ postliceal/ mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență/ absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultății/ școlii postliceale/ liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul psihopedagogic;
 6. copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;
 7. copie de pe actul de titularizare/ repartizare pe perioada viabilității postului în învățământul preuniversitar (dacă este cazul);
 8. copie a acordului ME, a deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);
 9. adeverința din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei) (dacă este cazul);
 10. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2011 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
 11. copii ale avizelor și atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învățământ particular (dacă este cazul);
 12. avizul/adeverința medical(ă), emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 13. declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, că nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat;
 14. adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt angajat(ă) privind sancțiunile disciplinare din ultimii 2 ani școlari încheiați și de pe parcursul anului școlar în curs;
 15. cazier judiciar, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat;
 16. certificatul/adeverința de integritate comportamentală, în original (În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă);
 17. numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului/încadrați în creșe adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte situația postului (structura pe ore și discipline a catedrei, viabilitatea postului/ catedrei, nivelul de învățământ și regimul de mediu) și copii ale deciziilor de detașare din perioada 01.09.2014 – 31.08.2024 (dacă este cazul);
 18. Declarație privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic;
 19. Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2024, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită obligatoriu de documentele solicitate de inspectoratul școlar la care se solicită înscrierea.

sursa articol: oradesibiu.ro

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the best deals on our WordPress themes.

Te-ar mai putea interesa și:

Doi prieteni și-au deschis croitorie în Sibiu: „Ne-am săturat de munca în 3 schimburi”

Doi prieteni și-au deschis croitorie în Sibiu: „Ne-am săturat de munca în 3 schimburi”. Ciprian Roman și Nicu Giurgiu sunt doi prieteni care și-au petrecut…

Femeie din Sibiu s-a dat drept refugiată ca să primească donații

Femeie din Sibiu s-a dat drept refugiată ca să primească donații. O femeie de 32 de ani din Sibiu este cercetată penal după ce s-a dat drept refugiată din Kiev

Medic la Spitalul Județean Sibiu anchetat dupa ce ar fi jignit fiica unui pacient

Medic la Spitalul Judetean Sibiu anchetat dupa ce ar fi jignit fiica unui pacient. Anchetă la Spitalul Județean Sibiu, după ce un medic a fost înregistrat jignind fiica unui pacient: “Ce vrei tu, nesimțito?” Spitalul Județean Sibiu a început o anchetă după ce în spațiul public a apărut o înregistrare în care un medic jignește o femeie, fiica unui pacient. 

Primăria Sibiu caută recenzori pentru Recensământul Populației și Locuințelor

Primăria Sibiu caută recenzori pentru Recensământul Populației și Locuințelor. Pentru etapa de colectare a datelor din teren, în cazul persoanelor care nu s-au autorecenzat online, Primăria Sibiu caută 161 de recenzori și 9 recenzori șefi care să monitorizeze  și să coordoneze colectarea datelor.